Kosten & Vergoedingen

De kosten per consult zijn €100,-, telefonisch consult €50,-.

Deze worden grotendeels vergoed vanuit het aanvullende pakket van uw ziektekostenverzekering.

Onze consulten zijn geaccrediteerd door de NVKH. Over de vergoedingen voor homeopathie kunt u de zorgwijzer raadplegen.