Het eerste consult

Het eerste consult duurt anderhalf tot twee uur. Tijdens het consult gaan we in op de klachten waarmee u komt. Tevens zetten we uw levensloop op een rijtje. Daarnaast vormen we ons een beeld bij ziekten die veel in uw familie voorkomen, uw huidige medicijngebruik, uw eigen ziektegeschiedenis, etc. Dit alles doen we om een volledig beeld te krijgen van het ontstaan van uw klachten.

Na het consult doen wij op basis van de vergaarde informatie een uitgebreide analyse. Vanuit die analyse starten we de homeopathische behandeling.

Acute consulten

Bij een acuut probleem, zoals bijvoorbeeld acute ontstekingen, pijnen, kolieken, griep, plotseling verlies, etc. kunt u ons bellen voor een acuut consult. Duur maximaal 30 minuten. Acute middelen sturen we op of haalt u af bij de praktijk.

Vervolgconsulten

Tijdens de homeopathische behandeling komt u regelmatig terug voor een vervolgconsult. In het begin is de frequentie meestal rond de 6 à 8 weken. Na verloop van tijd, naarmate de cliënt gezonder en vitaler wordt, neemt die frequentie af tot enkele keren per jaar.

Skype-consulten

Het eerste consult vindt altijd in op lokatie in de praktijk plaats. Het is belangrijk om elkaar de eerste keer in het echt te ontmoeten. Vervolgconsulten kunnen desgewenst ook via skype plaatsvinden.